Nệm bông ép liên á được thiết kết hài hòa, áo nệm dễ dặt, gọn nhẹ dễ di chuyển.

nệm bông ép liên á