đăng ký bảo hành

Để bảo hành sản phẩm, vui lòng đăng ký bảo hành bằng một trong những cách sau:

Đăng ký qua SMS theo cú pháp LA <Mã số bảo hành> gửi tới 6020.


Đăng ký qua Hotline 1800 1242 (miễn phí cước) từ 8h - 21h các ngày trong tuần.


Đăng ký qua Website www.liena.com.vn (mục Bảo Hành).


Thời gian bảo hành sản phẩm áp dụng theo chính sách của từng sản phẩm được in trên phiếu bảo hành hoặc đăng ký bảo hành bằng một trong các bước trên

Nếu không có thông tin về ngày mua hàng hoặc đăng ký bảo hành, thời gian bảo hành sẽ được áp dụng tính từ ngày sản xuất.

QR: Bảo Hành